Operatie Teamset

Maatwerk voor teams


De Verkenning

we voeren een verkenning uit naar het groepsproces en we verkennen alle kwaliteiten van het individu.

Wat voor team willen jullie zijn? Welke kernwaarden vinden jullie belangrijk? 

Handelt het team ook naar deze waarden?

 

We gaan werken aan de mindset en persoonlijk leiderschap.

Wat is de huidige situatie en waarom moet het anders?

als we dat in kaart hebben gebracht gaan we over tot actie

The Endstate

wat willen jullie als team bereiken? Wat is het doel? wanneer is het team succesvol?

we gaan reflecteren op het oude en maken een aanvalsplan voor het nieuwe.

onderweg een tegenslag? geen nood. we gaan omtrekken in plaats van terugtrekken.

Incasseren kun je leren maar first things first. 

Mission Possible

We maken een operatieschets van jullie mission possible. alles is mogelijk met de juiste focus op het doel.

we hebben geleerd van het oude en werken volop aan het nieuwe.

Back to Base

Na het traject gaan we back to base.

we brengen het geleerde in praktijk. Het team heeft een purpose, een gezamelijk doel voor ogen.

we kijken terug naar wat we hebben gedaan en welke stappen het team heeft gemaakt.

twijfel maakt plaats voor trots.

Het nieuwe team is klaar voor actie

Reset complete


Mission Accomplished 

Prijs op aanvraag

Operatie Teamset

Leiderschapscircumplex: Een van de oefeningen om te gebruiken is het leiderschapscircumplex. Dit model helpt je om bewust te worden van het effect van jouw leiderschapstijl. Dit is niet goed of fout maar je krijgt inzicht in hoe effectief je bent.

Persoonlijke Groei: Leiderschapstraining helpt je bij het ontwikkelen van essentiële vaardigheden en eigenschappen zoals zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en emotionele intelligentie. Het helpt je groeien als individu.

Effectiever Leiderschap: Door een leiderschapstraining te volgen, kun je leren hoe je effectief leiding kunt geven aan een team, afdeling of organisatie. Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om anderen te inspireren en te begeleiden.

Betere Communicatie: Leiders moeten effectief kunnen communiceren. Deze training kan je helpen je communicatievaardigheden te verbeteren waardoor je beter kunt samenwerken en relaties kunt opbouwen.

Teamontwikkeling: Effectief leiderschap gaat hand in hand met het ontwikkelen van sterke teams. Een training kan je leren hoe je teams kunt samenstellen, motiveren en leiden, wat cruciaal is voor het bereiken van organisatiedoelen.

Waarom teambuilding?

 1. Verbetert de teamcohesie: Teambuildingactiviteiten helpen bij het opbouwen van positieve relaties en verbeteren de banden tussen teamleden. Dit komt ten goede aan de werknemers, die zich gewaardeerd en betrokken voelen, evenals aan leidinggevenden, die kunnen rekenen op een hechter, meer samenwerkend team.
 2. Verhoogt de motivatie en betrokkenheid: Teamleden die deelnemen aan teambuildingactiviteiten voelen zich over het algemeen meer gemotiveerd en betrokken bij hun werk. Leidinggevenden profiteren hiervan door een productiever en gemotiveerder team te hebben.
 3. Ontwikkelt leiderschapsvaardigheden: Het uitvoeren van teambuildingactiviteiten biedt werknemers de kans om hun leiderschapskwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Leidinggevenden kunnen deze gelegenheden benutten om potentiële leiders binnen het team te identificeren en hen verder te ontwikkelen.
 4. Verbetert communicatie en samenwerking: Teamopdrachten met de nadruk op communicatie en samenwerking helpen zowel werknemers als leidinggevenden om effectiever met elkaar te communiceren en samen te werken. Dit resulteert in een betere informatiestroom en probleemoplossing binnen het team.
 5. Stimuleert probleemoplossend denken: Teambuildingactiviteiten met een focus op het proces, zoals degenen die je hebt genoemd, dagen deelnemers uit om samen problemen op te lossen. Dit kan zowel leidinggevenden als werknemers helpen om beter om te gaan met uitdagingen en conflicten binnen het team.

Ja, ik wil een training maar welke?

 • We plannen eerst een gesprek waarin je jouw behoefte aangeeft en dat van je team. Ligt de behoefte bij leiderschapsontwikkeling, teambuilding of een combinatie hiervan?
 • We maken een plan van aanpak en omschrijven duidelijk wat het doel is van de training.
 • We verkennen eerst de kwaliteiten van jou als individu en in een tweede sessie die van het team. Ook brengen we in kaart waar jouw leerbehoefte ligt. Als leider ben je continue bezig met groeien als leider.
 • We gaan in gesprek met het team. Ook met jou als leider want je bent onderdeel van de ketting. Wat heeft een team nodig van een leider? Wat heeft een leider nodig van het team? Wat is effectief leiderschap?
 • Tijdens de training richten we ons op het gezamelijk doel en denken we in kansen en mogelijkheden. Oudzeer, indien aanwezig, moet besproken en afgehandeld zijn.
 • Het team maakt een plan van aanpak van hoe de afspraken toegepast gaan worden in de praktijk.
 • Na een periode van 4 tot 8 weken plannen we een retentiedag om te kijken hoe het gaat met de gemaakte afspraken. We houden een evaluatie op gedragsniveau.
 • Na een periode van 8 tot 12 weken houden we een evaluatie op resultaatniveau. Heeft de verandering geleidt tot een positief bedrijfsresultaat?

 

Voorbeelden van teambuildingsopdrachten